S největším počtem hlasů 4895 vyhrála kočička Kávenka.

Za Click jsme vybrali tohoto chlapáka v trenclích!

Oba vítězové získávají 30 kilo granulí. Těšíme se vaše další miláčky!